Закони

Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Отговорна дирекция:"Държавен дълг и финансови пазари”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:28.11.2015
Дата на приключване:11.12.2015