Закони

Проект на Закон за държавните помощи

Отговорна дирекция:„Държавни помощи и реален сектор“
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:25.09.2015
Дата на приключване:08.10.2015