Закони

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:12.09.2015
Дата на приключване:26.09.2015