Закони

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:18.08.2015
Дата на приключване:01.09.2015