Закони

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:18.08.2015
Дата на приключване:01.09.2015