Проекти на наредби на министъра на финансите

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:18.08.2017
Дата на приключване:17.09.2017