Проекти на наредби на министъра на финансите

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:08.06.2017
Дата на приключване:08.07.2017