Проекти на нормативни и други актове

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г.

Отговорна дирекция:Информационни системи
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:21.09.2016
Дата на приключване:05.10.2016