Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.09.2016
Дата на приключване:30.09.2016