Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Отговорна дирекция:"Държавни разходи"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.09.2016
Дата на приключване:30.09.2016