Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

Отговорна дирекция:“Човешки ресурси и административно обслужване”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.08.2016
Дата на приключване:06.09.2016