Проекти на нормативни и други актове

Проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:04.08.2016
Дата на приключване:18.08.2016