Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

Отговорна дирекция:„Вътрешен контрол“
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.06.2016
Дата на приключване:30.06.2016