Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

Отговорна дирекция:ИА „Одит на средствата от Европейския съюз
E-mail:
Дата на откриване:10.06.2016
Дата на приключване:24.06.2016