Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:18.05.2016
Дата на приключване:01.06.2016