Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.

Отговорна дирекция:Правна
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:03.05.2016
Дата на приключване:17.05.2016