Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:28.07.2015
Дата на приключване:11.08.2015