Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:18.04.2016
Дата на приключване:02.05.2016