Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за независимия финансов одит

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:07.04.2016
Дата на приключване:21.04.2016