Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:31.03.2016
Дата на приключване:14.04.2016