Проекти на нормативни и други актове

Проект на Инструкция за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници” чрез достъп до автоматизирани информационни системи

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:15.03.2016
Дата на приключване:29.03.2016