Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Отговорна дирекция:"Финанси и управление на собствеността"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:08.07.2015
Дата на приключване:22.07.2015