Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Отговорна дирекция:Държавни помощи и реален сектор
E-mail:[email protected], [email protected]
Дата на откриване:04.02.2016
Дата на приключване:18.02.2016