Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Отговорна дирекция:"Бюджет"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:12.01.2016
Дата на приключване:27.01.2016