Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:15.12.2015
Дата на приключване:29.12.2015