Проекти на нормативни и други актове

Проект на Инструкция за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.09.2015
Дата на приключване:30.09.2015