Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за отмяна на нормативни актове на министъра на финансите

Отговорна дирекция:"Държавни помощи и реален сектор"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:08.09.2015
Дата на приключване:23.09.2015