Проекти на нормативни и други актове

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2018-2020 г.

Отговорна дирекция:"Държавен дълг"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.10.2017
Дата на приключване:26.10.2017