Проекти на нормативни и други актове

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

Отговорна дирекция:"Финанси на общините"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.10.2017
Дата на приключване:26.10.2017