Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 година

Отговорна дирекция:"Бюджет"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.10.2017
Дата на приключване:26.10.2017