Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Отговорна дирекция:"Методология на контрола и вътрешен одит"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:30.08.2017
Дата на приключване:29.09.2017