Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:31.03.2017
Дата на приключване:30.04.2017