Проекти на нормативни и други актове

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на стратегия за дейността на Българската банка за развитие

Отговорна дирекция:„Държавни помощи и реален сектор”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:24.02.2017
Дата на приключване:26.03.2017