Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Отговорна дирекция:Агенция по обществени поръчки (АОП)
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:31.01.2017
Дата на приключване:02.03.2017