Проекти на нормативни и други актове

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Отговорна дирекция:Дирекция „Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.12.2016
Дата на приключване:12.01.2017