Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

Отговорна дирекция:Вътрешен контрол
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:08.12.2016
Дата на приключване:22.12.2016