Проекти на нормативни и други актове

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

Отговорна дирекция:"Държавен дълг"
E-mail:[email protected]; [email protected]
Дата на откриване:26.10.2016
Дата на приключване:28.10.2016