Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 година

Отговорна дирекция:"Бюджет"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:26.10.2016
Дата на приключване:28.10.2016