ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРИ ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДОСТЪПЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ДО ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ТЕ ПРЕДЛАГАТ”

18.11.2013 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Международните финансови институции имат важни функции като катализатор за нарастване обема и качеството на инвестициите и развитието на частния сектор в България. Финансовата подкрепа, която те оказват през последните години за развитието на българската икономика се оценява високо от българските правителства. Вярваме, че  тази конференция ще допринесе за още по-успешно взаимодействие между международните финансови институции и българския бизнес и ще повиши информираността и възможностите, които те предоставят. Това, наред с мерките на правителството, ще допринесе за подобряването на бизнес средата в България, като улесни достъпа на българските фирми до финансиране.

Приоритет на българското правителство е съживяването на икономиката чрез подкрепящи мерки за бизнеса. В програмата на правителството е заложено предприемането на действия за насърчаване на достъпа до финансиране, включително и като разчитаме на Българската банка за развитие, с особен акцент върху малките и средни предприятия, както и на мерки за по-доброто използване на европейските фондове. Усилията ни са насочени към ефективното използване на възможностите, които членството на страната в международните финансови институции предоставя за българския бизнес, очертаването на ясни икономически приоритети за стратегиите и дейността им в България, както и осъществяването на активна кампания за информиране и представяне на условията и ползите от финансиране от тези институции с цел подобряване на бизнес средата.

Достъпът до финансиране е от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на българските фирми и е  изключително важен, особено при сегашните икономически условия. Българският бизнес има възможност да ползва разнообразни източници за финансиране, като микрокредитиране, традиционни банкови инструменти, финансиране по правителствени и международни програми в подкрепа на малките и средни предприятия и други схеми. Международните финансови институции осигуряват както директно финансиране (за големи проекти), така и кредитни линии чрез посредници, например чрез търговски. Целта е осигуряване на кредити за крайните бенефициенти при максимално изгодни условия. Международните финансови институции предлагат също така финансиране чрез преки дялови участия,  капиталови фондове и други финансови инструменти, като гаранции по заеми, от които българските фирми биха могли да се възползват.

Чрез предоставянето на гъвкави, дългосрочни и конкурентни финансови инструменти и ресурси ще се насърчи развитието на българския бизнес, и в частност на МСП, които осигуряват препитание на много семейства и са движещата сила и гръбнакът за икономическия растеж и създаването на работни места в България.

На днешния форум ще бъдат представени продуктите и услугите на  международните институции, като вярваме, че това ще доведе до повишаване на осведомеността  с цел използване на възможностите за финансиране, опита и експертизата на всяка от тях, като се отчита съответната им специфика. Всеки предприемач би могъл да открие най-добрия инструмент за себе си в профила на различните международни финансови институции.

Например, Банката за развитие на Съвета на Европа е с изключителен социален мандат, докато Европейската банка за възстановяване и развитие има за цел насърчаване на прехода към отворени и демократични пазарни икономики, с акцент върху развитието на частния сектор. От друга страна, мисията на Европейската инвестиционна банка е да благоприятства  осъществяването на политиките и целите на ЕС, предимно чрез предоставяне на финансиране за инфраструктурни проекти. Черноморската банка за търговия и развитие приоритетно насочва своите ресурси за финансиране на проекти, допринасящи за развитието на черноморския регион и сътрудничеството между страните-членки на Банката. Международната финансова корпорация е световен лидер в развитието на частния сектор, който, като част от Групата на Световната банка, има за цел насърчаването на споделен просперитет в рамките на отделните страни, както и в глобален мащаб. Международните финансови институции работят в синергия, като изборът на финансираща институция, както и на съответен модел, зависи изцяло от насочеността и спецификата на проектите.

За нас е много важно отношенията с всички международни финансови институции да бъдат на плоскостта на едно ползотворно сътрудничество и бързо да преодолеем слабостите в тази област, които заварихме в началото на мандата. Мисля, че положихме достатъчно усилия в тази насока, особено по отношение на Световната банка и някои неуредени проблеми с тях, които бързо и категорично разрешихме.

В следващите няколко часа ще бъдете запознати със схемите и инструментите за финансиране, които международните финансови институции предлагат, и се надяваме да поставите открито всички въпроси, които Ви вълнуват, в рамките на дискусиите след отделните презентации.

Пожелавам ползотворна работа на форума.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

*Изказване на министъра на финансите г-н Петър Чобанов при официалното откриване на конференцията под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие „Ролята на международните финансови институции и достъпът на българския бизнес до финансовите инструменти, които те предлагат", 18 ноември 2013, Резиденция „Бояна", 09.00 часа

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация