ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ ПО ПОВОД ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

08.07.2010 г.

Уважаема г-жо председател,

Уважаеми народни представители,

Благодаря ви за наситените дебати днес. Ние подлагаме идеите си на обсъждане - тук и навсякъде. Търсим прозрачност, каквато преди не е имало. Но сега я има. Затова ви благодаря за дискусията.

С актуализирания бюджет ние следваме своите цели и принципи.

Не вдигнахме данъци, не натоварихме домакинствата с по-високо пряко и косвено облагане. Сравнете с мерките, които се налага да приемат нашите съседи и повечето държави от ЕС.

Не намалихме пенсиите. Не намалихме заплатите. Запазихме нивото на осигуровките. Поехме допълнителна отговорност към уязвимите социални групи. Сравнете с мерките, които се налага да приемат нашите съседи и повечето страни от ЕС.

Само един пример - днес румънският президент е предложил пенсиите в Румъния да се облагат с 16-процентен данък. Днес България е сред държавите, чиято фискална политика е най-адекватна на трудностите и последиците от кризата.

Приветстваме препоръките на Европейската комисия за бюджетните дефицити на държавите-членки през 2011 година. Нашите намерения съвпадат с тези препоръки. Следваме своите цели - стабилна данъчна политика, поощряване на българското производство, инвестиции в инфраструктура, пари срещу реформи.

Госпожи и господа,

Не е лесно. Наследството, което заварихме беше тежко. Икономическият климат в Европа и у нас не е благоприятен и е трудно предсказуем. Но ние носим отговорност. Правим това, което трябва да се прави. Правим го за България.

Благодаря за вниманието!