ФИНАНСОВИТЕ МИНИСТРИ ОТ ЕС ОДОБРИХА МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ С РАЗМЕР ДО 500 МЛРД. ЕВРО

09.05.2010 г.

На свое извънредно заседание, състояло се в Брюксел на 9 май, Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) постигна съгласие относно пакет от последователни мерки с цел запазване на финансовата стабилност в Европа. Финансовите министри от ЕС се договориха за установяване на европейски механизъм за финансова стабилизация с общ размер до 500 млрд. евро, на основанието на чл. 122 (2) от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и на междуправителствено споразумение между страните от еврозоната. Активирането на механизма зависи от строги условия в контекста на съвместна подкрепа от ЕС и МВФ и при ред и условия, подобни на тези на МВФ.

Предвижда се сума до 60 млрд. евро, която може да бъде отпусната под формата на заеми от Европейската комисия на засегнатите държави-членки от еврозоната. Механизмът ще функционира без да засяга действащия инструмент за предоставяне на средносрочно финансово подпомагане за платежния баланс на държавите-членки извън еврозоната. Тъй като се предвижда финансирането да бъде под формата на заемно споразумение, сключено между страната-бенефициент и Европейската комисия, не се очаква пряк ефект върху националните бюджети на другите държави-членки от ЕС, в това число и България.

Останалата част от предвидените средства са в размер до 440 млн. евро и могат да бъдат отпуснати на държавите от еврозоната чрез т.нар. Инструмент за специални цели (Special Purpose Vehicle). Средствата ще бъдат набирани от финансовите пазари, като държавите от еврозоната ще издадат държавни гаранции за тази сума, пропорционално на участието на всяка от тях в капитала на Европейската централна банка. Трябва да се подчертае, че единствено държавите от еврозоната са задължени да участват в този механизъм  чрез издаването на гаранции. Инструментът е открит и към останалите държави-членки на ЕС, които не членуват в еврозоната, като за момента интерес за участие на доброволен принцип са заявили Швеция и евентуално Полша. Към настоящия момент България не е нито задължена, нито е изявила желание да участва в посочения инструмент. Инструментът за специални цели се предвижда да бъде активен за период от три години.

Отделно от посочените средства, МВФ също ще вземе участие в процеса на запазване на финансовата стабилност в еврозоната със заявен ресурс от 250 млрд. евро.

България не може да остане извън усилията на ЕС за стабилизиране на еврозоната, въпреки че не е част от Еврогрупата. Предложеният механизъм е най-приемливият за страната ни, тъй като не се изисква директно българско участие с финансови ресурси. Държавите, които търгуват с единната валута, са едни от най-големите търговски партньори на България и възстановяването на българската икономика пряко зависи от финансовата стабилност в еврозоната и от икономическото състояние на тези страни.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация