С 10,6 НА СТО Е ОПТИМИЗИРАНА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

21.04.2010 г.

Презентация с предложения за реформа на държавната администрация