Изказване на министъра на финансите по време на кръглата маса на тема: „Сивата икономика: тенденции и предизвикатеслтва”

27.05.2008 г.

Уважаеми дами и господа,

Първо бих искал да благодаря на организаторите на форума за отправената към мен покана.

Днес имахме възможност да дискутираме една тема, която е измежду най-чувствителните за цялото ни общество - сивия сектор в икономиката и как той да бъде редуциран.

Неформалната икономика е социално-икономическо явление, което обхваща дейностите, създаващи добавена стойност и би трябвало да са част от брутния вътрешен продукт (БВП), но частично или изцяло остават неотчетени при оценяването на БВП и съответно необложени. Съществуването на значителен неформален сектор в една икономика съществено изкривява ефекта от целенасочените регулации и инструменти на макроикономическата политика, доколкото икономическите агенти не реагират в указваната от централните власти посока. Така се деформира една от основните функции на всяко икономическо регулиране - ефективното разпределение на ресурсите.

В последните 10 години в страната бяха извършени мащабни пазарно ориентирани реформи - оздравяване на монетарния и финансов сектор, приватизация на производствените активи, фискална консолидация.

Може би най-сериозната реформа, която проведохме, с пряк ефект върху сивия сектор, беше данъчната. Намалихме корпоративния и личния подоходен данък на 10 % плоско облагане. Редуцирахме и социално осигурителните вноски от 43 на 30%.  Успоредно с това реорганизирахме приходните администрации и създадохме единна агенция по приходите. Нашето виждане е НАП да бъде партньор на данъкоплатците, а не само проверяващ и наказващ орган. Опитваме се да помагаме на бизнеса в изграждането на нова корпоративна култура. Вече сме свидетели как много компании по свое желание обявяват в публичното пространство размера на платените от тях данъци. Платените данъци все по-малко се третират като проява на наивност - те са измерител на участието в икономическия живот и мярка на обществената отговорност на капитала.

НАП използва набор от политики, с които да стимулира "осветляването" на бизнеса. Вече внезапните данъчни ревизии далеч не са единствения метод на НАП за борба със сивия сектор. Преимуществено залагаме на по-качествено обслужване; масово навлизане на е-услугите; ориентиране към клиента и популяризиране на резултатите от дейността. Изградена беше и модерна система за управление на риска.

В момента в НАП  се поддържа електронен масив с фирми, които пряко или косвено са участвали в злоупотреби с ДДС. Този електронен масив е достъпен за всеки ревизор.  Осъществяват се  ежемесечни проверки на работодателите за начислените и внесени  осигурителни вноски.

Като сериозно признание за усилията ни в тази област приемаме резултатите от последно изследване Doing business, инициатива на Световната банка, в което България беше отличена сред първите 10 държави от общо 178 икономики за приноса и в реформите на приходната администрация. 

Другата приходна агенция - "Митници" също отбеляза съществен прогрес в процеса на подобрения на своята дейност. Без да влизам в детайлни пояснения за всички предприети мерки само ще спомена, че в хода на подготовката на страната за членство и в периода на последващия мониторинг от страна на ЕК, митническата администрация не инкасира нито една сериозна критика. Въпреки съществуващия все още богат фолклор за митническите нарушения и канали, съществените подобрения в работата на митническите служители се забелязват от всички външни наблюдатели и се отчитат от местния бизнес.

И двете приходни агенции преизпълняват приходите с темпове, които надвишават осезаемо номиналния ръст на икономиката, което само по себе си  е свидетелство за протичащия процес на легализация на приходите и печалбите на бизнеса - заслуга и на работата на фискалните служители.

До тук представих някои от мерките, които сме предприели за борба със сивия сектор, както и най-отчетливите резултати. Сред тях не споменах за показни акции и шумни разкрития /макар че има и такива/, защото залагам на по-системния подход на институционално и функционално укрепване на приходните администрации. Създаването на среда, която предпоставя легалния бизнес винаги е за предпочитане пред силовия инструментариум, който може би е по-атрактивен, но далеч по-неефективен.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация