Изказване на министъра на финансите Пламен Орешарски по повод откриване на Юбилейната международна научна конференция на тема „Теория и практика на финансовите престъпления”

29.11.2007 г.

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

УВАЖЕМИ ГОСТИ,

Приятен повод, за да се срещнем днес на тази конференция е 55 годишния юбилей на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство.  За повече от половин век този факултет е дал на страната хиляди добре подготвени счетоводители и финансисти, чиито неуморен труд и усилия са допринесли за изграждането и поддържането на финансов ред и стабилност в публичния сектор и икономиката на страната.

Бих искал да пожелая на настоящите и бивши преподаватели и студенти на факултета здраве и нови успехи в тяхната бъдеща работа!

Темата на предстоящата конференция - „Теория и практика на финансовите престъпления",  засяга  един деформиращ фактор в живота на нашето общество и в управлението на страната. Явление, което руши устоите на държавата, нанася поражения върху финансовия ред и върху интересите на държавните институции, на търговците и гражданите.  

Теорията и практиката на борбата с финансовата престъпност има многопластов институционален характер. Тя включва както финансово-икономически аспекти,  също така и широк спектър от юридически и организационно-технически гледни точки. Успешната борба с финансовите престъпления може да се постигне само с разработването и системното приложение на комплексни мерки и действия,  включващи участието на финансово-счетоводните институции, на надзорните, съдебните и правозащитните органи, както разбира се и на публичните и частните граждански субекти.

Оптимални резултати биха могли да се очакват само ако нашите усилия се насочат главно към превенцията, към пресичане на възможностите да се посяга на държавните и корпоративни финансови средства, както и възможността в законната парична система на страната ни да се включват незаконно придобити средства от престъпна дейност. Ето защо целенасочено трябва да се отстраняват всички недостатъци и пропуски, както в нормативната уредба, така и в практиката, които дават възможност на недобросъвестните служители и „професионалните" престъпници да разхищават обществените средства или да се обогатяват за чужда сметка. Това поставя сериозни задачи както пред икономическата, така и пред юридическата науки и важни изисквания за координиране на техните дейности за пресичане на престъпните практики.

Научните изследвания, разработки и анализи по въпросите на превенция и борба с финансовата престъпност допринасят съществено за работата на държавните институции, работещи в сферата на превенцията, предотвратяването и разкриването на тези престъпления. Практиката винаги се е облягала на науката в тези области и ще продължава да очаква от нея нови решения и предложения.

Бих искал да отбележа, че България има трайна политика за превенция и противодействие на изпирането на пари, чието начало е от 1997г. с криминализиране на престъплението "пране на пари" в Наказателния кодекс.

Година по късно, беше приет и закон срещу изпирането на пари когато е създадена и българската финансово-разузнавателна служба. 

От тогава до днес законовата рамка се разшири и осъвремени, а българската финансово-разузнавателна служба , се  утвърди  както в сферата на превантивния анализ при сигнали за изпиране на пари, така и в сферата на контрола за спазване на мерките от всички задължени лица.

Друго направление на дейност е свързано с развитие на трайни отношения на сътрудничество  с частния сектор. Въпреки трудностите в самото начало, сега можем да отчетем по-пълно разбиране от негова страна за необходимостта от прилагане на мерките срещу изпирането на пари/финансирането на тероризма и извършване на допълнителни разходи за тях като форма на управление на риска и самозащита.

Нашето национално законодателство в тази област е приведено в пълно съответствие с международните и европейски стандарти в тази сфера. То е в съответствие с 40те ревизирани препоръки на Групата държави за борба с финансовата престъпност (FATF) и 9те специални препоръки срещу финансирането на тероризма.

В заключение бих искал да пожелая плодотворни дебати по време на дискусионните панели, които ще допринесат за по-доброто разбиране и противодействие на този проблем.  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация