Изказване на министъра на финансите Пламен Орешарски при откриване на форума "Национална стратегическа референтна рамка"

26.04.2006 г.

Ваши превъзходителства,

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да ви приветствам с добре дошли на днешния форум за обсъждане на основния стратегически документ за участие в европейските структурни фондове - Националната стратегическа референтна рамка на Република България. Страната ни ще получи почти 6 млрд. евро от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и днес ние обсъждаме към какви приоритети ще бъдат насочени тези средства.

Националната стратегическа референтна рамка е разработена, съгласно приетите от ЕК „Стратегически насоки на общността за периода 2007 – 2013г.” и Интегрираните насоки за растеж и заетост, както и в съответствие с принципите за устойчиво развитие, утвърдени на Европейския съвет в Гьотеборг. Националната рамка отразява целите и приоритетите на Лисабонската стратегия и хоризонталните политики на Общността.

Националната стратегическа референта рамка е инвестиционна програма за следващите седем години. Това е икономическа платформа, върху която ще се градят бъдещи политики и стратегии, платформа, на която България ще основава бъдещото си устойчиво развитие.

За да постигне целите си за висок икономически растеж и икономика, базирана на знанието и за подобряване на качеството на живот, висока заетост и доходи, документът се фокусира върху следните стратегически приоритети:

- Развитие на конкурентноспособността на българската икономика;

- Развитие на човешките ресурси;

- Подобряване и развитие на инфраструктурата;

- Устойчиво и балансирано регионално развитие;

- Модернизация на българската администрация и подобряване на услугите й.

Рамката бе обсъждана на четири заседания на работните групи по Националния план за развитие в периода януари – април 2006г. Бяха организирани дискусионни форуми и обсъждания с участието на широк кръг социално – икономически партньори и НПО. Всички те обединиха своите усилия и като резултат ние вече имаме обща визия и основния стратегически документ за усвояване на средствата от Европейския съюз.

Преди седмица Националната стратегическа референта рамка бе одобрена от Координационния съвет и изпратена в Европейската комисия за коментари и препоръки. Очакваме до септември този документ да бъде финализиран и приет.

В процеса на присъединяване към Европейския съюз, България пое редица ангажименти и днес пред прага на пълноправното ни членство смея да заявя, че заедно постигнахме много, извървяхме труден път. Позволявам си да припомня че преди десетина години инвестиционните хоризонти в нашата страна се свеждаха до няколко дни, а днес вече разработваме седемгодишна програма. Реализирането и е отговорност на всички нас – на правителството, на социално-икономическите партньори, местните власти, на неправителствените организации, на бизнеса, на медиите. Защото, ако искаме да изпълним това, към което се стремим, това, което сме набелязали като мерки, всички трябва да участваме активно, да осъзнаем възможностите, които се откриват пред нас, да разберем принципите на партньорство и да бъдем отговорни.

Пожелавам ви спорна работа и ползотворно сътрудничество!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация