Обръщение на г-н Пламен Орешарски, министър на финансите към участниците в семинара на ЕБВР „Инвестиции в производството и промишления сектор в страните от Югоизточна Европа”

09.02.2006 г.

Уважаеми г-н президент на ЕБВР,

Уважаеми г-н председател на съвета на управителите на ЕБВР,

Уважаеми г-н министър-председател на Република България,

Уважаеми господа министри,

Уважаеми госпожи и господа,

За мен е голяма чест да приветствам с добре дошли всички участници в настоящия семинар, посветен на инвестициите в производствения и промишлен сектор в страните от Югоизточна Европа. Бих искал да благодаря на Президента на ЕБВР г-н Жан Льомиер и на ръководството на Банката за избора на страната ни за домакин на този форум в изключително важния и изпълнен с предизвикателства за региона период на икономическо развитие.

Темата на семинара е показателна за намеренията на Банката да бъде активен участник и да има водеща роля при подпомагането на държавите от Югоизточна Европа за повишаване на конкурентноспособността на производствения сектор, за търсене на нови пътища за привличането на преки чуждестранни инвестиции и за успешното интегриране на региона в европейското икономическо пространство. Организирането на настоящия семинар, предхождащ годишната среща на съвета на управителите на ЕБВР през месец май тази година, е показателно за желанието на банката за намирането на нови форми на сътрудничество и идентификация на нови бизнес възможности на регионално ниво.

През изминалите 15 години от основаването си ЕБВР допринесе значително за осъществяването на икономическите реформи в България в преходния период и превръщането и в действаща пазарна икономика. Банката се явява един от най-големите инвеститори в страната и в резултат на постигнатата макроикономическа стабилност, през последните три години е увеличила инвестициите си у нас с повече от два пъти. Показателно за политиката на ЕБВР за подкрепа и насърчаване на частната инициатива е високият дял на инвестициите в този сектор, който е достигнал 79%.

Присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007г. ще разкрие нови възможности и перспективи за сътрудничество на страната ни с ЕБВР като пълноправен член на ЕС. Основа за това е и приетата през месец декември 2005 г. Стратегия на Банката за България за периода 2005-2007г., в която са залегнали ключовите приоритети на ЕБВР за дейността й в страната ни за предстоящия стратегически период.

Бих искал да изразя задоволство от факта, че банката подкрепя чрез дейността си европейското членство на страната. Като министър на финансите, който е отговорен ефективното усвояване на фондовете на Европейския съюз, трябва да поздравя банката за новата съвместна инициатива JASPERS /Joint Assistance to Support Projects in European Regions/ на Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. Тази програма значително ще подпомогне България като страна членка при разработването на големи инвестиционни проекти, които ще се финансират от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Убеден съм, че опитът на банката ще бъде от голямо значение при разработката на успешни проекти, които ще се финансират със средства от ЕС.

В заключение позволете ми и като управител за Република България в Европейската банка за възстановяване и развитие още веднъж да благодаря на президента г-н Жан Льомиер, на председателя на съвета на управителите на ЕБВР, заместник-министър председател и министър на финансите на Кралство Нидерландия г-н Герит Залм, както и на ръководството на ЕБВР за подкрепата на икономическото развитие на страната ни и в частност за стимулиране на инвестиционния климат у нас.

Пожелавам ползотворна работа на участниците в семинара и се надявам на успешна реализация на бизнес идеите, които ще бъдат дискутирани на този форум.

Благодаря за вниманието.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация