Архив 2014

Актуализация на ПП "МФПИ Инвеститор"- във връзка с подготовката и изпълнението на бюджета за 2014 г.

1. Съхранете файла Investitor_Budget_2014_new.zip на Вашия локален твърд диск;
2. Разархивирайте в директория, където е инсталиран ПП "МФПИ Инвеститор";
3. На въпроса дали да се подменят съществуващите файлове - отговорете с YES.