Трансфер на данни КАТ - Общини

Съгласно чл. 54 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Министерството на финансите предоставя безвъзмездно на общините данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР. Настоящата инструкция има за цел да подпомогне общинските администрации  при получаването на файловете с данните от регистъра на пътните превозни средства като определи реда и начина за получаването им.

Софтуерното приложение за сваляне на файловете с данни се намира на адрес: https://mdt-transfer.minfin.bg/