Материали от информационна конференция - 11.12.2014 г.

Информационна конференция на тема: „Защита на потребителите на финансови услуги: предизвикателства и перспективи пред България, произтичащи от новата правна рамка на ЕС"