Въпрос: Как трябва да се направи заверката на гърба на ваучера от търговеца на гориво – къде и каква информация трябва да бъде вписана?

Отговор: Търговецът на гориво, заверява част А и Б , като вписва на гърба на ваучера своето наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане на ваучера, печат и подпис, което е доказателство, че ваучерът за гориво е използван от земеделския производител за закупуване на газьол.